Ha I, IV стр. обложки и на стр. 2 и 39 рис. Ю. МАКАРОВА.

На II стр. обложки и на стр. 40 и 60 рис. В. ЛУКЬЯНЦА.

На стр. 61 и 85 рисунки В. СМИРНОВА.

На III стр. обложки и на стр. 86 и 127 рис. К. ПИЛИПЕНКО.